Skip to main content

Nedávné změny ve správě

správa.png

Pokud uživatel zvolí  "Nedávné změny ve správě" a vyplní za kolik posledních dní chce vidět změny ve správě, tak se zobrazí seznam všech položek ve správě.

správa1.png


Když uživatel klikne na ikonku "Stromečku"stromeček 11.png tak je přesměrován do repozitoře daného artefaktu.

správa repozitář.png


V záložce "Správa" může uživatel vytvořit, editovat a nebo smazat artefakt.

správa repozitář1.png