Skip to main content

Uživatelské nastavení

vítejte en.png

Uživateli se po kliknutí na záložku zobrazí uživatelské nastavení.
Po kliknutí na záložku „Profil“ může uživatel změnit uživatelské jméno, email, křestní jméno, příjmení, oddělení a nastavit přehled odběrů upozornění.


Změny se uloží po vyplnění formuláře a následného kliknutí na tlačítko „Uložit“.

uživatelské nastavení.png