Skip to main content

Přiřazování oprávnění uživatelům

uživateléé_0.png

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"
Dostali jsme se do Seznamu uživatelů, ke kterým je přiřazeno určité oprávnění, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým uživatelům v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým uživatelům v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů, které zvolené oprávnění vlastní.


Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění ke zvoleným uživatelům.

oprávnění přidat uživatele.png

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění od zvolených uživatelů.

oprávnění oderat uživatele.png