Skip to main content

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří.

seznam repozitáří přidat.png

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce přidat repozitář a oprávnění repozitáří.

přidat repozitář.png

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

úspěšně přidáno.png

Po přidání dané repozitáře správce portálu může přidělit oprávnění repozitáře "Správce repozitáře, Přístup k publikaci a Přístup ke stromečku repozitáře". 

oprávnění repozitáře chceckbox.png

Po kliknutí na checkbox se zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

beta přístup k publikaci.png

Po kliknutí na tlačítko "Zpět" se zobrazí "Seznam uživatele" s přidanou repozitáří a oprávnění v repozitáří.