Skip to main content

Vyhledávání diagramů

Pokud uživatel zvolí vyhledávání diagramů, prohledává se název a poznámka u všech diagramů.

diagramu.png


Do pole "Fráze" uživatel napíše vyhledávaný diagram a klikne na tlačítko "Vyhledat".

diagramu1.png


Zobrazí se tabulka, kde uživatel může vidět "Typ artefaktu, název, typ, stereotyp, modifikováno a package".

tabulka diagram.png


Do označené části může uživatel vyplnit část nebo celý název, k rychlejšímu nalezení konkrétního diagramu.
Po vyplnění stačí použít "Enter" nebo použít "lupu" pod políčkem a tabulka se aktualizuje a nafiltruje dle vyplněného textu.

záhlaví diagramu.png


Každý sloupeček má v hlavičce u názvu šipečky, které umožňují řazení (č. 1)
Šipečka u "lupy" rozbaluje mini dialog, kde si uživatel může vybrat .........(č. 2)

sloupeček2_0.png

Pokud chce uživatel obnovit tabulku s filtrováním stačí kliknout na modrý text "Zrušit filtr" (č. 3)


V zápatí tabulky uživatel může vidět:

  • Počet zobrazených artefaktů 
  • Počet stránek zobrazených artefaktů - aktivní oblast, kde je možný kliknout na číslo stránky a tím se dostat v zobrazeném seznamu dál 
  • Nastavení zobrazovaných sloupců v tabulce

zápatí diagramu.png


"Zobrazené záznamy" -  lze vidět kolik záznamů je vyhledáno a kolik zobrazeno.
"Nastavení zobrazení" - lze nastavit kolik záznamů je na jednu stránku zobrazeno (počet záznamu jde šipkou měnit). Dle zobrazených záznamů se mění i počet stránek.

zápatí 1_1.png


"Nastavení sloupců" - pokud uživatel klikne na sloupečky, vyskočí mu dialogové okno, kde si může vykliknout sloupce, které v tabulce nechce nebo nepotřebuje vidět, změna se projeví ihned po kliknutí na určitý řádek. 
Tlačítko "Zavřít" zavře dialogové okno.

sloupečky.png


Pro zobrazení konkrétního diagramu může uživatel kliknout na daný řádek.

2021-10-07_151349_0.png


Proklik uživatele přesměruje na daný diagram. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

repo.png