Skip to main content

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění_0.png

Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce odebrat právo "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění- odebrat.png

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Odebrat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně odebráno".

úspěšně odebráno.png