Skip to main content

Přiřazení oprávnění Správce portálu uživateli

Správce portálu může přidělit uživateli oprávnění Správce portálů.

seznam uživatelů oprávnění 111.png

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatelů.

přidáno111.png

Po zakliknutí checkboxu u daného uživatele, Správce portálu klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

přidáno.png

Daný uživatel je nyní Správcem portálu.