Skip to main content

Publikování diagramu

Publikování diagramu se provádí z repository. Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem přístupu do repository. 

publikacni_modul_05_0.jpg

Publikační dialog je dostupný pomocí pravého tlačítka ve stromečku repozitáře.


publikacni_modul_06_0_0.jpg

Zobrazí se dialog pro vypublikování diagramu.

Uživatel vyplní povinné a nepovinné údaje:

  • Sekce, do které má být diagram vypublikován - uživatel si proklikem vybere, do které sekce chce diagram vypublikovat
  • Název publikace - je předvyplněný z názvu dialogu, uživatel název může libovolně změnit 
  • Verze - je předvyplněna, uživatel ji může libovolně změnit
  • Poznámka - doplňující popis publikace (nepovinný podrobnější text) 

Jakmile uživatel tlačítkem "Uložit" diagram vypublikuje, zobrazí se během chvilky v příslušné sekci. V okamžiku publikace se vytváří kopie diagramu, a to včetně elementů a jejich detailů (do nastavitelné úrovně). Uživatel tedy může původní diagram dále editovat nebo jej smazat, aniž by ovlivnil publikovaný či právě schvalovaný diagram. Kopie se nevytváří do repository EA, ale do metadat Infoportu, repository tedy není touto funkčností nijak ovlivněna.

Diagram může být publikován do více sekcí s více verzemi.