Skip to main content

Správa repozitáře

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa repozitáře (Jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce repozitáře)

správa repozitáře.png

  • Přístup ke stromečku repozitáře
    • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění, může přistupovat do stromečku a vidět defaultně povolené větve stromečku
  • Přístup k publikaci
    • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění, může přistupovat do publikace a vidět defaultně povolené sekce
  • Správce repozitáře
    • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění může přistupovat do správy repozitáře a spravovat uživatele repozitáře, skupiny repozitáře, přiřazovat a odebírat oprávnění repozitáře a editovat detail repozitáře

správa repozitáře kontextové menu 1.png