Skip to main content

URL pro přímý přístup

Uživatel si může zkopírovat URL pro přímý přístup a poslat kolegovi.
Kolega si tuto URL bude moci zobrazit i v případě, že je nepřihlášený, ovšem uvidí pouze příslušný artefakt – nemůže jít například nikam jinam v repozitáři či do publikace atd.…

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem url pro přímý přístup.png

url pro přímý přístup.png

Po kliknutí na ikonku „URL pro přímý přístup“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat přímou URL adresu příslušného artefaktu.

url pro přímý přístup1.png

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží URL do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit URL na příslušné místo.

Příjemce URL pro přímý přístup po zadání v prohlížeči dostane stejný detail jako uživatel, který URL vytvořil.

url pro přímý přístup2.png

Uživatel nemá žádné oprávnění. Může prohlížet jen diagram.