Skip to main content

Manuální odhlášení

Uživatel se může odhlásit klikem na tlačítko „Odhlášení“ (V závislosti na nastavení jazyka aplikace).
Toto tlačítko uživatel nalezne v pravé části hlavního menu.

maniální odhlášení.png

Po odhlášení je přesměrován zpět na přihlašovací obrazovku.