Skip to main content

Schvalování publikací

Pokud je v sekci vyžadováno schválení publikací, pak se diagram zobrazí v sekci pouze vlastníkům a schvalovatelům – do doby než je schválen či zamítnut.

Vlastník nebo schvalovatel sekce si může prohlédnout příslušný diagram včetně metadat - kdo a kdy diagram chce publikovat, verzi, alternativní název atd.

publikacni_modul_08_0.jpg

V sekci uživatel vidí seznam publikací určených "Ke schválení" a seznam "Schválených" publikací.
Zamítnuté publikace je možné si zobrazit tlačítkem "Historické publikace".

V části "Ke schválení" uživatel klikne na náhled diagramu, který chce zamítnout nebo schválit. 

publikacni_modul_09_0.jpg

Pro schválení či zamítnutí uživatel klikne na tlačítko "Změnit stav".

publikacni_modul_10_0.jpg

Při schvalování i zamítnutí uživatel povinně uvede důvod svého rozhodnutí (například nalezl chybu v business procesu atd.)
Platnost publikace je systémem předvyplněna, publikováno od je nastaveno na aktuální datum a publikováno do je nastaveno bez data omezení. 
Obě tyto hodnoty může uživatel změnit. Například nastaví, že verze 1 konkrétního business procesu platí do 31.1.2018 a nová verze téhož procesu (2) platí od 1.1.2019.

Po vyplnění těchto údajů uživatel klikne na tlačítko "Schválit" nebo "Zamítnout".

Bylo-li použito tlačítko "Schválit", tak se dialog přesune do části sekce "Schváleno" a bylo-li použito tlačítko "Zamítnout", tak ho uživatelé v sekci neuvidí a je k dispozici v "Historické publikace"