Skip to main content

Oprávnění uživatele portálu

Správce portálu může přidělit a odebrat uživateli "Správce portálu", pro přiřazení a odebrání tohoto oprávnění klikne správce na tlačítko "Oprávnění".

seznam uživatelů tlačítko oprávnění_3.png

Správci portálu se zobrazí následující dialog s tlačítky "Přidat" pro přidání oprávnění a "Odebrat" pro odebrání oprávnění.

uživatel-seznam oprávnění_1.png