Skip to main content

Tvorba nového uživatele v portálu

Pro tvorbu nového uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.

portal uživatelel- vytvořit.png


Správci portálu se zobrazí následující dialog.

portal uživatelel- vytvořit1_1.png

Po vyplnění údajů, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" , poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně vytvořeno".

11_1.png


Po kliknutí na tlačítko "Zpět" je správce přesměrován na tabulku s uživateli, kde si pomocí filtru může najít právě vytvořeného uživatele.

uživatel_0.png