Skip to main content

Tvorba nového uživatele

vytvořit_2.png

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.
K vytvoření uživatele jsou pole "Přihlašovací jméno" a "Emailpovinné.
(Infoport na pozadí synchronizuje Infoport uživatele s EA uživateli podle přihlašovacího jména v Infoportu a loginu v EA)
Heslo vyplněné být nemusí, pokud využíváte Active Directory, jinak se uživatel bez hesla nepřihlásí.

pasted image 0.png

Po správném vyplnění a kliknutím na tlačítko "Vytvořit" se dostaneme do "Editace" uživatele.