Skip to main content

Repozitář (repository browser)

Repozitář zobrazuje fyzickou strukturu repository tak, tedy hierarchii (stromeček) balíčků (packages), elementů, diagramů a dalších prvků.
Svou funkcionalitou se jedná o obdobu browseru (či repository browseru) v nástroji Enterprise Architect a zobrazuje data ve stejné struktuře s možností dodatečného filtrování – viz dále v tomto dokumentu.

Každý prvek repository může být přítomen ve stromečku pouze jednou.

1. Zobrazení repozitáře

Uživatel si může zobrazit obsah, aktuálně zvoleného repozitáře, kliknutím na příkaz „Repozitář“. ...

2. Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Formulář (obrazovka) repozitáře obsahuje několik základních prvků, které jsou popsány podrobně v ...

2.1. Stromeček repository

Stromeček repository má obdobnou funkcionalitu, jako browser (repository browser) nástroje Enterp...

2.2. Skrývání stromečku repozitáře

Zobrazení diagramu po skrytí stromečku repozotáře.

Zapnutí/vypnutí editace stromečku repozitáře

Pokud uživatel zaškrtne malou ikonku v levé horní části stromečku, stromeček se přepne do aktivní...

2.3.1. Manipulace se stromečkem repository

Pokud má uživatel příslušná oprávnění, může přesouvat položky ve stromečku (diagramy, package, el...

2.3.2. Interní dokument

Uživatel může vytvářet a editovat (aktualizovat) tzv. interní artefakty, tj. objekty (dokumenty, ...

2.3.3. Klonování

Uživatel může vytvořit kopii elementu, diagramu, package nebo celé struktury. Pokud je pod kopíro...

2.3.4. Vytvořit pohled

Vytvořit pohled, umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Pokud je...

2.3.5. Export/Import XML

EA Infoport podporuje export XMI vybraného package (a podřízených) do formátu XMI, který je možné...

2.4. Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem

Posuvník umožňuje rozšiřovat šířku stromečku repozitáře.   

2.5. Popis příkazů v kontextovém menu

Kontextové menu lze aplikovat na prvek repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.Prvky tohoto...

2.5.1. Celá obrazovka

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Celá obrazovka nám umožní vidět detai...

2.5.2. Najít v repozitory browseru

Pokud si uživatel například vyhledá jakýkoliv artefakt skrz „Vyhledávání“, tak se mu zobrazí jeho...

2.5.3. Kopírovat URL adresu

Uživatel si může zkopírovat URL adresu a poslat kolegovi.Kolega si tuto URL bude moci zobrazit po...

2.5.4. Kopírovat EA adresu

V EaInfoportT3 je možnost nechat si zkopírovat cestu skrz repozitory tree až k příslušnému artefa...

2.5.5. URL pro přímý přístup

Uživatel si může zkopírovat URL pro přímý přístup a poslat kolegovi.Kolega si tuto URL bude moci ...

2.5.6. Vynucené obnovení

Vynucené obnovení je prakticky „Refresh“ a využije se v případě, že byla na artefaktu udělána změ...

2.5.7. Zoom

EaInfoportT3 obsahuje několik možností přibližování.  Přiblížit Oddálit Resetovat zoom diagram...

2.5.7.1. Přiblížit

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Máme 2 možnosti přiblížení diagramu...

2.5.7.2. Oddálení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Máme 2 možnosti oddálení diagramu: ...

2.5.7.3. Resetování zoomu diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem V případě, že se uživatel chce vrát...

2.5.7.4. Resetování pozice diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem V případě, že se uživatel chce vrát...

2.5.8. Elementy na diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Když se uživatel nachází na detailu...

2.6. Skrývání textových informací v detailu prvku

Tlačítko slouží ke skrytí informací pod diagramem. Zde vidíte stejný diagram se skrytím detail...

2.7. Informace o prvku repository

Pokud je v detailu zobrazen package, element a prvky elementu (jako je například atribut třídy, o...

2.7.1. Ikonky na artefaktech

2.8. Detail elementu / package / diagramu

Tato největší část obrazovky, obsahuje detail prvku (diagramu, elementu, package a dalších), kter...

2.9. Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

U balíčků, diagramů a elementů jsou vidět komentáře z EA a také je můžeme upravovat a přidávat....

3. Nastavení dynamického detailu

Nastavení dynamického detailu umožňuje uživateli přizpůsobit si viditelnost různých prvků v detai...

3.1. Nastavení dynamického detailu Uživatelé

Zde se nastavuje dynamický detail pro přihlášeného uživatele. Nastavení dynamického detailu na u...

3.2. Nastavení dynamického detailu Skupiny

Zde se nastavuje dynamický detail pro skupiny v repozitáři. Můžeme nastavit typ detailu (artef...

3.3. Nastavení dynamického detailu Repozitář

Zde se nastavuje dynamický detail pro repozitář.  Můžeme nastavit typ detailu (artefakty, osta...

3.4. Dynamický detail - tagované hodnoty

Dynamický detail má nyní možnost přidat odkaz na tagovanou hodnotu elementu. Uživatel dokáže prop...

4. Filtr stromečku repozitory

Filtr stromečku repository uživateli umožňuje skrýt/zobrazit elementy a stereotypy ve stromečku. ...

5. Nedávno navštívené

V "Nedávno navštívené" umožňuje vidět historii prokliků. V tabulce vidíme: Datum Čas Diag...

6. Seznam přístupových klíčů

https://doc.eainfoport.cz/books/uzivatelsky-manual/chapter/pristupove-klice Kdykoli uživatel pou...

7. Vynucené obnovení kořenů repozitory

Vynucené obnovení kořenů repozitory je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „Repozitory“ ...

Nastavení intervalu upozornění změny v diagramu

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifika...

Archivace diagramů

Admin repozitáře má nyní novou možnost nastavit v "Detailu repozitáře" počet archivovaných diagra...

Sdílení obrázků

Přidali jsme nové tlačítko do bočního menu na detailu diagramu, které vytvoří odkaz na .png soubo...

6. Seznam přístupových klíčů

Novější verze https://doc.eainfoport.cz/books/uzivatelsky-manual/chapter/pristupove-klice Kdykol...