Skip to main content

Přehled odběrů upozornění

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifikační e-maily uživatelům.

správa portálu.png

Pokud je nastavený notifikační systém, tak správce portálu může vidět všechny nastavené upozornění v portálu.

přehled upozornění 1.png


Správce portálu může kliknout na ikonku "Stromečku" a nebo na tlačítko "ChangeNotificationType"

přehled upozornění .png


Po kliknutí na tlačítko "ChangeNotificationType" je správce portálu přesměrován na stránku "Nastavení intervalu upozornění pro odběratele diagramu", kde si může zkontrolovat Název, Typ, Přihlašovací jméno a Email, na který se upozornění posílá.

konextové menu přehled odběrů.png


Jsou tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu

Po najetí kurzorem na ikonky si může uživatel přečíst o jaký typ notifikace se jedná. 

ikonky upozornění.png


Notifikační typ lze jednoduše změnit a to buď na téhle stránce, kde stačí zakliknout modře zbarvenou ikonku a nebo přejít do repozitáře na diagram. 

zelené1.png

Zelené zbarvení ikonky informuje jaký notifikační typ je zapnutý. 
Pokud chce uživatel notifikaci zrušit, tak stačí zakliknout červenou ikonku.


Tlačítko "Zpět" vrátí uživatele do seznamu "Přehled odběrů upozornění"Když uživatel klikne na ikonku "Stromečku"stromeček 11.png tak je přesměrován do repozitáře daného diagramu.

stromeček upozornění.png