Skip to main content

2.3.2. Interní dokument

Uživatel může vytvářet a editovat (aktualizovat) tzv. interní artefakty, tj. objekty (dokumenty, tabulky a jakékoliv jiné soubory), které Enterprise Architect uchovává ve své interní repository a pracuje s nimi jako s elementy.

2021-05-03_100938interní dokument.jpg