Skip to main content

2.3.5. Export/Import XML

EA Infoport podporuje export XMI vybraného package (a podřízených) do formátu XMI, který je možné naimportovat do nástroje Enterprise Architect, tam jej upravit a naimportovat zpět.

Uživatel musí mít k exportovanému package přístup tzn. právo na čtení a editaci package, aby bylo možné export/import provést. Výjimka je správce repozitáře, který má k exportu/importu přístup vždy. (Oprávnění k částem rep... | Enterprise Architect Information Portal - Dokumentace (eainfoport.cz))

Při exportu a zpětném importu budou zachované všechny vazby mezi elementy, a to i v případě, že elementy na jednom konci vazby nejsou umístněné v exportovaném package.

Tato funkcionalita je speciálně užitečná v případě, že existuje několik uživatelů / skupin, které nesmí vidět navzájem své části modelu (umístěné v jedné repository) a je potřeba, aby je mohli editovat v nástroji Enterprise Architect. Tento problém nelze vyřešit pomocí samotného nástroje Enterprise Architect, protože pokud se uživatel připojí k repository, vidí vše (editaci lze zabránit, prohlížení nikoliv a to ani za pomoci funkcionality RLS, která je přístupna, pro některé DB, v Ultimate Edition EA).

Postup: uživatel označí ve stromečku portálu package, ke kterému má přístup a klikne na příkaz „Stáhnout XMI“. Toto XMI naimportuje do své repository a tam jej dle potřeby upraví v nástroji EA. Po této úpravě znovu vyexportuje z EA XMI, a to prostřednictvím EA Infoportu do původního umístnění. (Zapnutí/vypnutí editac... | Enterprise Architect Information Portal - Dokumentace (eainfoport.cz))

export a import.jpg