Skip to main content

Není podporována funkce "zpět" prohlížečem

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se chci vrátit zpátky funkci v prohlížeči z portálu ?


Odpověď

Při přechodu mezi repozitářemi nebo portálem není podporováno vrácení zpátky funkci prohlížečem.