Skip to main content

Admin nemá automatický přístup do repozitory

Otázka

Od verze 8.5.0.8563 se admin nemůže dostat do repozitory?

image-1670937593121.png

Odpověď

Nově z auditních důvodů, nemá admin (správce portálu) automaticky přiřazený přístup do repozitory. Po rozkliknutí šipky v levém horním rohu, vidí pouze seznam vytvořených repozitory. 

V případě potřeby je nutné přes  "Správa portálu">"Správa uživatelů" >"Seznam uživatelů" nastavit oprávnění do požadovaných repozitory.