Skip to main content

Instalace a konfigurace EA Baseline Manager

Pokud aplikace nenalezne u package specifickou konfiguraci, použije defaultní.

EA Baseline Manager je schopný automaticky, bez zásahu uživatele, mazat baselines existující na jednotlivých balíčcích a to na základě konfigurace.
Odmazávání bude probíhat v nastavených časech.

Podpora více repozitářů není implementována přímo v aplikaci. Na místo toho, se pro každou obsluhovanou ea repository vytvoří konfigurační json soubor s kompletním nastavením.

Následně se pro každou obsluhovanou repository vytvoří úloha ve win aplikaci plánovač úloh, která bude spouštět aplikaci EA Baseline Manager a předá jí cestu na příslušný json soubor jako parametr příkazové řádky.