Skip to main content

Backup DbTable

Tabulka v databázi pro ukládání záloh odmazávaných baselines.
Může být součástí přímo schématu EA Repository, nebo být umístěna zcela jinde.
Po nastavení všech potřebných parametrů k zálohování Baselines a po vytvoření tabulky ve Vaši databázi můžete spuštit EA Baseline Manager.

DBTABLE.PNG

ManagerSettings: 

Snímek obrazovky 2022-04-26 155609.png

 • "MinimalBaselineCountToHold"
  • Udává kolik baseline musí u balíčku zůstat
  • V tomto případě musí zůstat alespoň jedna 
 • "MinimalBaselineAge": 7,
  • Určuje kdy lze mazat baselines
  • V tomto případě lze smazat baselines starší 7 dní, ty které jsou mladší 7 dní smazat nelze
 • "MinimalBaselineSizeToRemove"
  • Udává velikost baselines v MB
  • V tomto případě baselines menší než 1MB ignoruje 
 • "DoNotRemoveBaselines"
  • Pokud nechcete odmazávat baselines dáte "true"
  • Pokud chcete odmazávat baselines dáte "false"

Backup:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155014.png

 • "BaselineBackupType"
  • Pro ukládání zálohy do tabulky v databázi musí být vyplněno "DbTable"
 • "BaselineBackupDbConnectionString_MySQL"
  • Zde se nastaví cesta připojené repozitáře, do jaké databáze chcete zálohovat, zbylé cesty smazat
 • "BaselineBackupDbTable"
  • Jméno tabulky, do které se budou zálohy ukládat

Application: 

Snímek obrazovky 2022-04-26 155219.png

 • "RepositoryName"
  • Název připojené repozitory, z které chcete zálohovat 
 • "RepositoryConnectionString_MySQL"
   
  • Zde se nastaví cesta připojené repozitáře, z které chcete zálohovat, zbylé cesty smazat


Zakládací script do databází 

Pro MySQL

 

CREATE TABLE `baseline_backup` (
`Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`RepositoryName` VARCHAR(40) NOT NULL,
`PackageGuid` VARCHAR(40) NOT NULL,
`BaselineNote` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`BaselineContent` BLOB NULL DEFAULT NULL,
`BaselineCreatedBy` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`BaselineCreatedAt` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
`BackupCreated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`Id`) USING BTREE
)

Pro PostgreSQL

CREATE TABLE "baseline_backup" (
"Id" SERIAL,
"RepositoryName" VARCHAR(40) NOT NULL,
"PackageGuid" VARCHAR(40) NOT NULL,
"BaselineNote" VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
"BaselineContent" BYTEA NULL DEFAULT NULL,
"BaselineCreatedBy" VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
"BaselineCreatedAt" TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
"BackupCreated" TIMESTAMP NOT NULL
);