Skip to main content

Backup - DiskDirectory

Adresář na disku, do kterého jsou ukládány zálohy odmazávaných baselines.

Po nastavení všech potřebných parametrů k zálohování a po spuštění EA Baseline Manageru, se vytvoří složka "s Vaším názvem", kde budou uchovány baseline zálohy. 

Capture.PNG

ManagerSettings:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155609.png

 • "MinimalBaselineCountToHold"
  • Udává kolik baseline musí u balíčku zůstat
  • V tomto případě musí zůstat alespoň jedna 
 • "MinimalBaselineAge": 7,
  • Určuje kdy lze mazat baselines
  • V tomto případě lze smazat baselines starší 7 dní, ty které jsou mladší 7 dní smazat nelze
 • "MinimalBaselineSizeToRemove"
  • Udává velikost baselines v MB
  • V tomto případě baselines menší než 1MB ignoruje 
 • "DoNotRemoveBaselines"
   
  • Pokud nechcete odmazávat baselines dáte "true"
  • Pokud chcete odmazávat baselines dáte "false"

Backup:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155014.png

 • "BaselineBackupType"
  • Pro ukládání zálohy do adresáře složky musí být vyplněno "DiskDirectory"
 • "BaselineBackupDirecoty"
  • Zde se nastaví cesta, kam chcete zálohovat baselines, zbylé cesty smazat

Application:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155219.png

 • "RepositoryName"
  • Název připojené repozitory k zálohování 
 • "RepositoryConnectionString_MySQL"
  • Zde se nastaví cesta připojené repozitáře, z které chcete zálohovat, zbylé cesty smazat