Skip to main content

Instalační postupy

Instalační postup pro zprovoznění EaInfoportT3 na vlastním serveru. Instalaci všech komponent je potřeba provádět pod uživatelským účtem Windows ( např: technický uživatel). Nikoliv tedy pod účtem např. system service.

Poznámka: Všechny podtrhnuté údaje v instalaci jsou uvedeny jako příklad a ve vaší instalaci se pravděpodobně budou lišit.

Poznámka: Při migrování na novou verzi je z bezpečnostního důvodu lepší zálohovat databázi.

Instalace a konfigurace programu Enterprise Architect

Skládá se postupně z těchto kroků: Instalace samotného programu Enterprise Architect Instalac...

Instalace programu Enterprise Architect

Z https://sparxsystems.com/ stáhneme soubor easetupfull.exe nebo ealite.msi a uložíme ho na lok...

Instalace databáze pro uložení modelu Enterprise Architect

V případě, že je na počítači nainstalován nebo na síti dostupný databázový stroj je mož...

Založení databáze pro Enterprise Architect model

Ze stránky https://sparxsystems.com/downloads/corp/scripts/EASchema_1220_MySQL.sql si stáhneme ...

Instalace a konfigurace ODBC driverů

Pokud jsme instalovali databázi MySQL (podle jedné z předchozích kapitol) budeme pokračovat až ko...

Uložení Enterprise Architect modelu do databáze

Pokud zatím nemáme žádný EA model, tak si jej vytvoříme (resp. otevřeme ukázkový). V aplikaci ...

Vytvoření odkazu na repository

Jakmile máme EA model uložený do databáze je potřeba vytvořit zástupce pro připojení (shortcut), ...

Nastavení optimálního zoomu

Kvalita zobrazení diagramů v EaInfoportu je závislá na nastavení speciálního Scale parametru v En...

Nastavení rozměru elementu na diagramu

Je potřeba nastavení u každého projektu! Pokud chcete použít Infoport pro editování diagramu...

InfoportLauncher

InfoportLauncher.exe je program pro instalaci a aktualizace systému EaInfoport.Autonomně stáhne, ...

Jak program funguje

Program si nejprve zkontroluje základní požadavky na prostředí, ve kterém je spuštěn.Pokud je nak...

Parametry

InfoportLauncher.exe lze spustit s těmito parametry: „InfoportLaunch -Trigger -Source -Scope -Ve...

Trigger "* * * * *"

Tento parametr nastavuje periodu, s jakou InfoportLauncher.exe vykonává svoji činnost. Je použit ...

Source ftp | file

Přepínač mezi automatickým a ručním downloadováním zip souborů s aktualizacemi. Pokud nastavíme f...

Version "* * * *"

Pomocí parametru Version je možné filtrovat, které aktualizace chce správce instalovat. Parametr ...

Port 00000

Parametr Port se použije pouze při nainstalování a prvním spuštění systému EaInfoport.Tento param...

Start automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.Pokud je nast...

Stop automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.Pokud je nast...

Clear automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.Pokud je nast...

Prereq force | check

Při každém spuštění InfoportLauncher.exe si program ověřuje, zda je prostředí způsobilé pro insta...

Run force | check

V pravidelných jednominutových intervalech kontroluje, zda je EaInfoport spuštěn.Pokud není a hod...

Příprava prázdné databáze (nebo schématu) pro metadata EA Infoportu

Pro instalaci Infoport je potřeba mít vytvořené prázdné schéma v databázi, kterou chcete využít p...

Nastavení firewallu na serveru

Standardním způsobem (dle použitého firewallu) povolíme port (pro příchozí requesty), na kterém c...