Skip to main content

Port 00000

Parametr Port se použije pouze při nainstalování a prvním spuštění systému EaInfoport.
Tento parametr udává, na jakém portu bude systém fungovat do chvíle, kdy jej administrátor portálu zkonfiguruje.
Konfigurace EaInfoportu se provádí pomocí něho samého (Setup stránka).
Pokud by byl standardní port 80 již obsazen jiným webovým serverem, nebylo by možné Setup stránku v EaInfoportu vůbec vyvolat. Proto je možné nastavit číslo portu na libovolné volné číslo.
Po zkonfigurování portálu je již tento parametr ignorován.