Skip to main content

Nastavení serveru pro e-mailová oznámení

Vytvořili jsme tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu

Správce musí nastavit e-mailový server, aby bylo možné odesílat notifikační e-maily uživatelům.

email server.png


Mail Adress je okénko pro zadání emailového serveru.

image-1665475238321.png


Mail Port je okénko pro zadání emailového portu.

image-1665475296514.png


Mail Account je okénko pro zadání uživatelského jména, který má přístup na emailový server.

image-1665475328780.png


Mail Password je okénko pro zadání hesla pro uživatele.

image-1665475484529.png


Sender Email je nastavení emailu, který se bude ukazovat uživatelům, kterým přijde email o notifikaci o změně na EA diagramu.

image-1665475511602.png


Sender Name je nastavení jména, který se bude ukazovat uživatelům, kterým přijde email o notifikaci o změně na EA diagramu.

image-1665475526536.png


Redirect Address je políčko, kam uživatel zadá url Infoportu, aby se uživatel mohl odkázat přes odkaz v emailu na portál.

image-1665475571050.png


Diagram Thumbnail je checkbox, kterým se určí jestli chceme zasílat uživatelům v emailech zmenšené obrázky diagramu.

image-1665475604811.png