Skip to main content

Run force | check

V pravidelných jednominutových intervalech kontroluje, zda je EaInfoport spuštěn.
Pokud není a hodnota parametru je nastavena na check, tak vypíše informaci o tom, že aktuálně nainstalovaná verze neběží.
Pokud je hodnota parametru nastavena na force, InfoportLancher neprodleně spustí EaInfoport (a vypíše o tom informaci).