Skip to main content

Známé chyby při spuštění

Při spuštění EaInfoportT3 mohou nastat následující chyby:

  • Ve verzi 8.2.0.30 je problém se spuštěním, pokud není nastavená nová funkčnost "Notifikační systém", tak Infoport padá na chybu. Od nového patche 8.2.1.2 je možné spustit Infoport bez potřeby nastavení.

 

  • Chyba s nedůvěryhodným zipem.

známé chyby.png

Pokud uživatel po spuštění EaInfoportT3.exe uvidí tuto chybu, ať už v logu nebo v konzoli, tak to znamená, že server považuje stažený EaInfoportT3_Delivery.zip za nedůvěryhodný. Oprava se provede dle obrázku níže.

známé chyby 1.png

Uživatel klikne pravým tlačítkem myši na EaInfoportT3_Delivery.zip a vyvolá vlastnosti. V záložce „General“ > Security poté klikne na tlačítko „Unblock“ a znova rozbalí příslušný  .zip - chyba by měla být vyřešena.


  • Druhá chyba souvisí s jazykem EaInfoportT3 databáze – Musí být založena v jazyce utf8_general_ci.

Pokud je založena ve špatném jazyce zobrazí se chyba obsahující takovéto znaky v konzoli: Incorrect string value: '\xC5\x98\xC3\xA1de...'

  • FIPSPolicy chyba.

Podoba chyby: [ERR] An unhandled exception has occurred while executing the request.

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidOperationException: This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms.

at System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider..ctor()

Oprava:  Do EaInfoportT3.exe.config je třeba přidat následující řádky.

<configuration>                                                           
    <runtime>
        <!-- below tag will disable security policy checking for FIPS -->
        <enforceFIPSPolicy enabled="false"/>
    </runtime>
</configuration>