Skip to main content

Clear automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze EaInfoport odinstaluje (smaže) původní.

Mazání se týká pouze adresáře s konkrétní verzí a nijak nezasahuje do databáze s daty.