Skip to main content

URL

V druhé sekci určíme, na jaké URL bude Infoport poslouchat.

url.png


TLS

Pokud používáme zabezpečenou komunikaci, je možné zvolit verzi/verze TLS, které považujeme za dostatečně bezpečné.
Například verze 1.1. není po roce 2021 na operačním systémů Windows podporována a neměla by se používat.

tls url.png


URL se skládá ze tří částí.

První určuje protokol (http nebo https), ve druhé je IP adresa a třetí část je port.
Chceme-li používat https (viz níže), musí být certifikát vystaven na stejnou IP adresu, jakou zde uvedeme.

url protocol.png


Protocol Http1 a Http 2
Jsou to protokoly, které jsou nastavené defaultně.
Uživatel si musí nastavit jen Protocol Http1, který podporuje fungování Windows Autentizace.http.png


Pfx File

Dalšími položkami k vyplnění jsou cesta a heslo k certifikátu k výše zadané URL.

pfx file.png


Installed certificate


1url.png

2url.png

Https Redirection

Když se zapne/zaškrtne checkbox u Https Redirection, tak se všechny http requesty převádí na https a na port, který se nastaví.

3url.png


Max Request Headers Total Size In KB

Tento parametr umožnuje nastavit maximální povolenou velikost requestu.
Některé requesty můžou obsahovat větší množství dat a Infoport je nedokáže zpracovat. (Například přihlášení přes OpenID, kde se posílaly všechny skupiny, ve kterých uživatel je).

url max request.png


Pokud chceme další URL, na kterém bude portál poslouchat, stiskneme tlačítko add url.png a vytvoří se nám nové položky k vyplnění.
Pokud chceme smazat URL, stiskneme tlačítko delete url.png.