Skip to main content

Start automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze spustí EaInfoport.
Pokud je hodnota manual, musí po aktualizaci správce EaInfoport sám spustit.

Nastavení na automatic také zaručuje, že je zkontrolováno spuštění EaInfoport kdykoliv je kontrolována aktualizace verze (což je dáno parametrem Trigger). Viz také parametr Run.