Skip to main content

Regenerate Image

Obrázky diagramů se generují obecně dvěma způsoby. 
Buď tím, že si uživatel zobrazí detail diagramu anebo joby na pozadí „Regenerate Existing Image" a „Regenerate Missing Image". 
Po vygenerování se obrázek uloží do diskové keše a po opětovném požadavku (kteréhokoliv) uživatele, se z disku zobrazí. 
Obrázky ale také zastarávají a to tím, že jej někdo upraví nebo změní jeho metadata. 
Pokud si uživatel zobrazí obrázek diagramu, který byl nedávno modifikován, systém to pozná. 
Zobrazí původní zastaralý obrázek z diskové keše a začne diagram přegenerovávat. 
To ale zabírá určitý čas (typicky vyšší jednotky sekund) a uživatele to zdržuje.
Proto existují dva joby, které se tomuto snaží předcházet, vyhledávají zastaralé nebo dosud nevygenerované diagramy a regenerují je.