Skip to main content

Notification Day Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. 
Je možné nastavit jeho spuštění každou minutu, nebo třeba jen jednou za měsíc. 
K tomu se používá syntaxe známá jako CRON a v konfigurátoru tomu odpovídá vždy pět položek (Minute, Hour, Day of the Month, Month a Day of the Week).  

 

U každého jobu je také možné nastavit, zda se má spustit ihned po startu aplikace (serveru) a to zaškrtnutím položky „Run Immediately“.

day jov.png

Tento job má za úkol zasílat uživateli upozornění na email o změně na diagramu. 
Pokud nezjistí žádnou změnu na diagramu, tak nezasílá upozornění. 
Pokud zjistí změnu na diagramu, tak job pošle emailem upozornění na diagram s provedenou změnou.


Uživatel může na diagramu vidět ikonku "informačního panáčka", která po najetí na ní informuje jaký typ upozornění je nastavený.

 

diagram nastavení1.png

Pro nastavení denního upozornění, musí uživatel kliknout na ikonku den.png a až se ikonka změní je zasílání diagramu nastaveno.