Skip to main content

Nastavení konfigurace aplikace

V této kapitole jsou popsány pouze parametry, které jsou typicky editované při instalaci.

Před spuštěním aplikace se ujistěte, že na portu 80 nekomunikuje žádná aplikace.

Po spuštění aplikace se zobrazí Configuration Manager, který je potřeba vyplnit.

1 infoport.png

xT4ad.png

3 Environment_0.png