Skip to main content

Uložení Enterprise Architect modelu do databáze

Pokud zatím nemáme žádný EA model, tak si jej vytvoříme (resp. otevřeme ukázkový).

 • V aplikaci Enterprise Architect z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz Open Project
 • Vybereme Local File a najdeme soubor C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Sparx Systems\EA\EAExample.eap

Pokud ještě nemáme EA projekt uložený do nějaké databáze (například proto, že jsme ji podle minulých kapitol teprve instalovali), tak jej uložíme.

 • Pomocí pásu karet Configure | Model |Transfer otevřeme Project Treansfer dialog
 • Vybereme File to DBMS
 • Jako Source Project zadáme C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Sparx Systems\EA\EAExample.eap
 • Jako Target Project zadáme do Data Ling Properties následující:
  • Na záložce Provider vybereme Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
  • Na záložce Connection
   • V části 1 (… source name …) vybereme hodnotu ODBC připojení, tzn. ea
   • V části 2 (… log on …) zadáme jméno kořenového uživatele databáze (správce) a jeho heslo. V našem případě root a P@ssw0rd
   • V části 3 (… catalog …) vybereme název databázového schématu, tzn. ea
  • Otestujeme připojení a potvrdíme
 • Enterprise Architect překopíruje obsah projektu ze souboru do databáze (a bude tak dostupný pro systém EaInfoport)
 • Posledním krokem je otevření projektu z databáze
  • Z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz Open Project …
  • Zvolíme Connect to Server a pro připojení do databáze vyplníme stejné údaje, jako jsme použili v minulém kroku.
  • Po potvrzení jsme napojeni na projekt uložený do databáze.