Skip to main content

Source ftp | file

Přepínač mezi automatickým a ručním downloadováním zip souborů s aktualizacemi. Pokud nastavíme ftp tak InfoportLauncher.exe autonomně stahuje (ftp protokolem) soubory a správce se nemusí o nic starat. Volba file je vhodná tam (jde zejména o korporátní firmy), kde existují bezpečností pravidla zakazující programům přístup mimo vlastní doménu.

V případě ručního stahování .zip souborů je nutné tyto nakopírovat vždy „vedle“ programu InfoportLauncher.exe (tj. například do složky „c:\Program Files (x86)\Dataprojekt\Infoport“). Dále již program provede aktualizaci sám. Stažený zip soubor se nesmí nijak přejmenovávat ani rozbalovat. Vhodné je pouze zkontrolovat, jestli souhlasí hash staženého souboru (zipu) s tím, co je uvedené na webové stránce odkud byl soubor stažen. Na kontrolu je možné použít libovolnou utilitu na výpočet MD5 hashe (například v nástroji Total Commander je v menu Soubor volba Vytvořit soubor s kontrolou dat CRC)