Skip to main content

Nastavení optimálního zoomu

Kvalita zobrazení diagramů v EaInfoportu je závislá na nastavení speciálního Scale parametru v Enterprise Architectu.

  • V aplikaci Enterprise Architect vyvoláme dialog Preferences (CTRL + F9)
  • Ve levé části vybereme „Diagram
  • V části General nastavíme „Scale Saved Bitmaps to“ na hodnotu 100% a tamtéž „Image Memory Limit“ na 512

zoom.png