Skip to main content

Příklady Connection Stringů

Příklady Connection Stringů

Oracle:

  • DATA SOURCE=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1536)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=dedicated)));User Id=myuser;Password=mypassword;

MS SQL:

  • Server=127.0.0.1;Database=eainfoport;User id=myuser;Password=mypassword

MS SQL trusted connection:

V případě, že databáze má vůči doméně integrovanou security, tak použijte connection string níže:

  • Server=XXXXX;Database=YYYYY;Trusted_Connection=True

MySQL:

  • Server=127.0.0.1;port=3306;Database=eainfoport;Uid=myuser;Pwd=mypassword;

 MariaDB:

  • Server=127.0.0.1;port=3306;Database=eainfoport;Uid=myuser;Pwd=mypassword;

Další příklady