Skip to main content

Instalace a konfigurace programu Enterprise Architect

Skládá se postupně z těchto kroků:

  • Instalace samotného programu Enterprise Architect
  • Instalace databáze
  • Instalace ODBC driverů pro přístup do databáze
  • Nastavení optimálního zoomu v Enterprise Architect

Jako hlavní složku pro instalace aplikací firmy Dataprojekt bude uživatel v tomto manuálu používat C:\EAInfoport.
Kromě spustitelných souborů se zde budou ukládat i různé konfigurační soubory.
V případě potřeby je možné použít jakoukoliv jinou složku s oprávněním pro zápis.