Skip to main content

Scheduler Jobs

Jsou to procesy, které se spouštějí pravidelně a slouží k udržování aplikace v dobré kondici. Jde především o občerstvování dat v paměťové a diskové keši, o různé datové synchronizace a o odstraňování nepotřebných dat a systémových procesů.

Společná nastavení u všech naplánovaných Jobů

Základní parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. 
Je možné nastavit jeho spuštění každou minutu, nebo třeba jen jednou za měsíc. 
K tomu se používá syntaxe známá jako CRON a v konfigurátoru tomu odpovídá vždy pět položek (Minute, Hour, Day of the Month, Month a Day of the week).

1.png

U každého jobu je také možné nastavit, zda se má spustit ihned po startu aplikace (serveru) a to zaškrtnutím položky „Run Immediately“.

run immediately.png