Skip to main content

Configuration Manager

Slouží k nastavení Infoportálu.

Po prvním spuštění EaInfoportT3.exe, nám konsole zahlásí, že poslouchá na localhostu s určitým portem.

"Now listening on: http://localhost:64297"

Po zadání URL do webového prohlížeče, se nám načte „Configuration Manager“.
První vyvolání manageru slouží k vytvoření souboru appsettings.json, který ukládá určité parametry pro chod Infoportu.

Configuration Manager

Po vyplnění formuláře stiskneme tlačítko a pokud máme vše dobře vyplněno, objeví se v každé čá...

Show Password

Po zakliknutí checkboxu se zobrazí všechna hesla v konfiguračním manageru.

Licence

Licenční klíč Vám zašle firma Dataprojekt s.r.o. V první sekci vkládáme licenční klíč a nast...

Infoport Database Connection

První sekce v konfiguraci obsahuje nastavení Infoport databáze. (Databázové schéma, v kterém má p...

URL

V druhé sekci určíme, na jaké URL bude Infoport poslouchat. TLS Pokud používáme zabezpečeno...

Serilog

Třetí sekce nám umožní nastavit logování Infoportu. První položka je zaškrtávací políčko, které ...

Active Directory - LDAP Section

V této sekci nastavujeme Active Directory pomocí LDAP protokolu. "Active" nám určuje, jestli c...

OpenID

Server Realm – vyplníme odkaz na open id server Metadata – vyplníme odkaz na metadata op...

Environment

První položkou je zaškrtávací políčko, kterým určujeme, jestli chceme publikované obrázky ukládat...

Infoport na pozadí

Infoport provádí různé funkce na pozadí. Některé může uživatel nastavit, jiné běží podle defaultn...

SynchronizeADUserJob

Synchronizace s uživateli Infoportu je pro uživatele z AD. Funkce se jmenuje SynchronizeADUserJ...

SynchronizeSparxUserJob

Nyní probereme funkci pro synchronizaci Sparx uživatelů s uživateli Infoportu. Funkce se jmenuj...

Startup Jobs

Jsou to procesy, které se spustí vždy jen jednou při startu aplikace a vykonají činnosti, které j...

Scheduler Jobs

Jsou to procesy, které se spouštějí pravidelně a slouží k udržování aplikace v dobré kondici. Jde...

Regenerate Repository Tree Job

Tento job je určen k periodické aktualizaci stromečku repozitáře nezávisle na uživatelích.Při s...

Regenerate Image

Obrázky diagramů se generují obecně dvěma způsoby. Buď tím, že si uživatel zobrazí detail diagram...

Regenerate Existing Image Job

Tento job má za úkol přegenerovávat dříve vytvořené obrázky diagramů. Rozpoznává, jestli byl di...

Regenerate Missing Image Job

Tento job má za úkol dogenerovávat ještě nevytvořené obrázky diagramů a ukládat je do diskové k...

Clean Dcom Job

Job slouží k odstranění přebytečných (typicky nefunkčních) DCOMů z paměti operačního systému.  ...

Cleaning Disk Cache Job

Tento job slouží k čištění diskové keše. Disková keš je adresář na disku, kam jsou ukládány ob...

Nastavení serveru pro e-mailová oznámení

Vytvořili jsme tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu Notifi...

Notification Hour Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Notification Day Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Notification Week Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Údržba Databáze

X Frame

Správce portálu má nyní novou možnost v konfiguraci. Pokud chcete zapnout funkci XFrame musíte mí...