Skip to main content

Nastavení připojení k Infoportu

V této sekci konfigurujeme přístup portálu do databáze s jeho metadaty (vytvořili jsme ji v kroku 3.4.8). Je potřeba mít připraveného databázového uživatele s oprávněními pro čtení / zápis / vytváření DB objektů.

Pokud je použita databáze MSSQL se zapnutou integrated security, není potřeba vyplňovat UserId ani Password. Je však potřeba mít v databázi zavedeného uživatele, pod kterým je portál (a tedy i EA) spouštěn.

InfoportConnection_MySql": "Server=127.0.0.1;port=3306;Database=Data;Uid=Admin;Pwd=xxxxx;"

  • DBMS: Název parametru musí být stejný (InfoportConnection) sufix tohoto parametru se liší dle použité db: _MySQL / _SQLServer/ _Oracle / apod.
  • Server: Název nebo IP adresa serveru.
  • Port: Port, na kterém DB naslouchá (nepovinný parametr).
  • Databáze: Název databáze, ve kterém jsou uložena metadata portálu.
  • Jméno: Jméno databázového uživatele.
  • Heslo: Heslo databázového uživatele.
  • Timeout: Doba, po kterou probíhá dotaz. Na velké databázi to může trvat i déle jak minutu, takže pro velké databáze nastavit minimálně na 90. ("Timeout":  90)
  • Maximum Dcom Instances: 2 – MaximumDcomInstances udává maximální počet DCOMů na každý jeden běžící EaInfoport server. Defaultní hodnota (pokud se nic neuvede je 2. Pokud si uživatel nepřeje ukončovat DCOMy, tak nechť nastaví hodně vysoké číslo (třeba 99). Pokud je překročeno maximum DCOMů, tak je server všechny ukončí (kill) a spustí si jeden čerstvý. Kontrola se dělá jak při startu, tak v pravidelných intervalech nastavených v Background / Seconds.
  • Pokud se ve správci úloh vypne DCOM, tak si ho EAInfoportT3 znova zapne během chvilky.

1 infoport.png

Vyplňte databázové schéma (nejedná se o schéma repository Enterprise Architect, ale schéma pro metadata EAInfoportu). Databázové schéma musí být prázdné a jen pro účely EAInfoportuT3. Po vyplnění příslušné záložky uživatel klikne na tlačítko „Check“, pokud se záložka rozsvítí červeně, je potřeba opravit případné chyby. Pokud se rozsvítí zeleně, byla záložka vyplněna správně.