Skip to main content

Stop automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze vypne EaInfoport.
Toto nastavení dává smysl především pokud je parametr Start rovněž nastaven na automatic.
Potom se totiž celá aktualizace provede bez nutnosti zásahu správce systému.