Skip to main content

Regenerate Repository Tree Job

regenerate.png

Tento job je určen k periodické aktualizaci stromečku repozitáře nezávisle na uživatelích.
Při spuštění postupně prochází celý, do té doby nakešovaný stromeček a porovnává jej se stavem v databázi. 
Pokud nezjistí žádné rozdíly, tak ponechá větve stromečku nedotčeny. 
Pokud ale na nějaké úrovni zanoření zjistí změnu (přidaný / odebraný / změněný artefakt) odebere z keše všechny hlouběji zanořené artefakty a obnoví je z databáze. 
Toto obnovení postupuje do hloubky zanoření dané parametrem „Maximum Auto Cache Deep“ ze sekce „Prefetch Repository Cache“.

Vhodné načasování je okamžik, kdy uživatelé s programem pracují minimálně, tzn. v nočních hodinách a po (případných) automatických synchronizacích modelů na úrovni databáze nějakým externím softwarem.