Skip to main content

Instalace a konfigurace ODBC driverů

Pokud jsme instalovali databázi MySQL (podle jedné z předchozích kapitol) budeme pokračovat až konfigurací ODBC.

Pro fungování EaInfoportu je potřeba, aby měl Enterprise Architect uložená data v relační databázi (ne jen v .eap souboru).
Pro propojení Enterprise Architect a databáze jsou zapotřebí ODBC drivery, které jsou volně dostupné pro všechny podporované typy databází.
Níže je podrobně uveden postup pro MySQL, pro ostatní databáze je postup obdobný.

Instalace ODBC pro MySQL

 • Ze stránky https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/ stáhneme instalační soubor pro 32-bit verzi z 5.x.x řady. Aktuálně tedy (mysql-connector-odbc-5.3.13-win32.msi).
  Soubor uložíme například do složky C:\EAInfoport
 • Spustíme instalaci, potvrdíme licenci, dokončíme instalaci
 • Instalační soubor smažeme


Konfigurace ODBC pro MySQL

 • Spustíme aplikaci pro správu ODBC připojení „ODBC Data Sources (32-bit)
 • Přepneme do záložky Uživatelské DNS (pozor důležité!)
 • Přidáme nový Data Source typu „MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver“
 • Parametry připojení vyplníme podle následujícího vzoru (a podle hodnot, které jsme zadávali při instalaci MySQL databáze), a nezapomeneme na Detailní nastavení
  • Data Source Name = ea
  • TCP/IP Server = localhost
  • User = infoport
  • Password = P@ssw0rd
   MySQL Connector_1111.png
  • Záložka Connection 

   • Zaškrtneme Allow big result sets
   • Zaškrtneme Allow multiple statements
   • MySQL Connector_1upraveno.png
  • Záložka Cursors/Results

   • Zaškrtneme Return matched rows instead of affected rows
    MicrosoftTeams-image (1) opraveno.png
  • Záložka Misc
   • Zaškrtneme Prepare statements on the client
    MicrosoftTeams-image (2)upraveno.png
  • Nastavení uložíme
  • Aplikaci ODBC Data Source Administratior (32-bit) již můžeme uzavřít