Skip to main content

Infoport Database Connection

První sekce v konfiguraci obsahuje nastavení Infoport databáze. (Databázové schéma, v kterém má program uložené veškeré nastavení).

infoport database .png

V první položce si zvolíme typ databáze. Máme na výběr ze tří typů.

  1. MySQL s defaultním portem 3306
  2. Microsoft SQL Server s defaultním portem 1433
  3. Oracle s defaultním portem 1521
  4. PostgreSQL s defaultním portem 5432

Po zvolení typu se nám automaticky vyplní hodnota položky Port.

dbms_0.png

Druhá položka je nastavení IP adresy serveru databáze. (Pokud Vám Infoport běží na stejném stroji s databází, stačí vyplnit lokální IP adresu).

server.png

Třetí položka je nastavení portu serveru databáze. Defaultně předvyplněný údaj podle typu databáze je možné změnit.

port.png

Čtvrtá položka má význam jen pro MySQL a Microsoft SQL Server.
Vyplňujeme název schématu, do kterého si Infoport vytvoří svoje tabulky. (Pokud není schéma vytvořené na databázovém serveru, Infoport si ho vytvoří sám, když má uživatel v databázi dostatečná oprávnění).

database.png

Další dvě položky jsou uživatel a heslo. Musíme vyplnit uživatele, který má DML a DDL práva do naší zvolené databáze.

user.png

Položka Timeout slouží k nastavení maximální délky dotazu do databáze, má vliv především u dotazů během vyhledávání.

timeout.png