Skip to main content

Serilog

Třetí sekce nám umožní nastavit logování Infoportu.

První položka je zaškrtávací políčko, které říká, jestli mají být logovány aktivity uživatelů. (Přehled navštívených URL).

insighs.png

V druhé položce volíme relativní cestu na ukládání logů.

Log path.png

V třetí položce vybíráme typ logování.
(Každý typ je popsán v tabulce, doporučujeme logování Information).

logtype.png

Tabulka pro typy logování.

Úroveň (od nejpodrobnějšího k nejméně podrobnému)

Popis

Verbose

For information that's typically valuable only for debugging. These messages may contain sensitive application data and so shouldn't be enabled in a production environment. Disabled by default.

Debug

For information that may be useful in development and debugging. Example: Entering method Configure with flag set to true. Enable Debug level logs in production only when troubleshooting, due to the high volume of logs.

Information

For tracking the general flow of the app. These logs typically have some long-term value. Example:Request received for path/api/todo

Warning

For abnormal or unexpected events in the app flow. These may include errors or other conditions that don´t cause the app to stop but might need to be investigadet. Handled exceptions are a common place to use the Warning log level. Example: FileNotFoundException for file quotes.txt.

Error

For errors and exceptions that cannot be handled. These messages indicate a failure in the current aktivity or operation (such as the current http request), not an app-wide failure. Example log message: Cannot insert record due to duplicate key violation.

Fatal

For failures that require immediate attention. Examples: data loss scenarios, out of disk space.

Ve čtvrté položce vybíráme, kam chceme, aby se logy zapisovaly. Máme tři možnosti: Konzole, Soubor nebo Obojí.

service log write to.png

V páté položce volíme, jak často se má logovací soubor uzavírat.

rollinginterval.png

Zde můžeme vidět zvolený den. Znamená to, že se nám každý den vytvoří nový soubor s logy pro portál. Logy z minulých dnů zůstávají na disku.

Po vyplnění stačí stisknout tlačítko  check.pnga manager Vám zahlásí, jestli je vše v pořádku.