Skip to main content

Instalace databáze pro uložení modelu Enterprise Architect


V případě, že je na počítači nainstalován nebo na síti dostupný databázový stroj je možné tuto kapitolu přeskočit.

Zde si ukážeme, jak nainstalovat jeden z podporovaných databázových strojů.
Jde o MySql, který je doporučován jako ideální pro potřeby jak samotného programu Enterprise Architect, tak i EaInfoportu.

 1. Před vlastní instalací MySQL je potřeba zajistit, že je na počítači nainstalovaný pomocný balíček vcredist_x86.exe ve verzi 2013. Na internetu vyhledáme „Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013“ a variantu vcredist_x86.exe uložíme na disk a spustíme.
  Po odsouhlasení licence se balíček nainstaluje. Počítač není potřeba restartovat. Soubor vcredist_x86.exe smažeme.
 2. https://downloads.mysql.com/archives/installer/ stáhneme webový instalační program ve verzi 32-bit z 5.7.x řady. Aktuálně tedy mysql-installer-web-community-5.7.28.0.msi
  Soubor uložíme na lokální disk (například do složky C:\EAInfoport).
 3. Soubor spustíme
 4. Jako typ instalace vybereme Custom
  MysQL instal.png
 5. Vybereme dvě položky k instalování:
  MySQL Server 5.7.x – X86
  Connector/ODBC 5.3.x – X86
  MySQL instal 2_1.png
 6. Na další záložce spustíme samotnou instalaci MySQL
  MySQL instal 3.png
 7. Nastavení na dalších záložkách necháme defaultní.
  Pouze na záložce s nastavením účtů a rolí nejprve vyplníme kořenové heslo (pro správce databáze) a následně vytvoříme infoport uživatele, pod kterým se budeme do databáze později přihlašovat.
  Všechna hesla (správcovské zvlášť) by měla byt bezpečná. Pro demonstrační účely, ale v manuálu používáme jako heslo frázi P@ssw0rd (bude později vidět v definici připojení)
  MySQL instal 4.png
  MySQL User Acount.png
 8. Instalační soubor mysql-installer-web-community-5.7.28.0.msi smažeme z disku.
  Tím máme dokončenu instalaci databáze i ODBC driveru (ale ten bude ještě potřeba nakonfigurovat)