Skip to main content

Nastavení rozměru elementu na diagramu

  • Je potřeba nastavení u každého projektu!

Pokud chcete použít Infoport pro editování diagramu, tak si otevřete Enterprise Architect, následně kliknete na záložku Configure, poté přejdete do záložky Options.
V otevřeném okně kliknete na Cloud a zaškrtnete volbu Auto create Diagram Image and Image Map (each time a Diagram is saved).

EA na ticket otázky a odpovědi.png